Écrits sur l'eau

I havsvågor
2020
piano solo
durata
13'

Beställning av Radio France för pianisten Maroussia Gentet

Uruppförande av Maroussia Gentet den 15 december 2020 på Radio France, salle d'Auditorium.
Radiosänt på France Musique i programmet Carrefour de la création 24 januari 2021.

Kommentar:

"I kompositionen Écrits sur l’eau (Vattenskrifter) blandas tankar om spår, minnen från mänskligt liv, dess oändliga avlägsnanden, återkomster och försvinnanden i tidens vatten (tidvattnet)".

Vidéo: Écrits sur l'eau (1)

Genre