Biografi

Madeleine works with Duo Gelland

Madeleine Isaksson, född i Stockholm, studerade sedan tidiga barnaår piano vid olika musikskolor. Mellan 1979-1987 utbildade hon sig på Musikhögskolan i Stockholm med lärare som Gunnar Hallhagen och Mats Persson i piano, Eva Nordenfeldt i cembalo, Gunnar Bucht och Sven-David Sandström i komposition, Pär Lindgren i elektroakustik, Arne Mellnäs i instrumentation och Bo Wallner i teori/analys. Efter två MFA-diplom, som pianolärare och i komposition, reste hon till Amsterdam för ett års studier med tonsättaren Louis Andriessen och vidare till Paris, där hon alltsedan bor och verkar som tonsättare.
Möten med tonsättare, deras olika traditioner och estetiska kännetecken - Brian Ferneyhough i Stockholm och vid kompositionskurser på Royaumont i Frankrike, Iannis Xenakis, Morton Feldman och Emmanuel Nunes - har alla bidragit till Isakssons utveckling som tonsättare,  upplevelsen av Giacinto Scelsi’s och Helmut Lachenmann’s musik i Darmstadt 1986 gjorde också djupa intryck.

Hennes musik är hög-koncentrerad, kännetecknad av stor detaljrikedom och variation i utformandet av fraser och klanger, välintegrerade processer som hålls ihop av en nästan fysisk rörelse i föränderlig metrik. Utgångsramarna kan beskrivas som rum: intervall-, register- och tidsrum, där materialet bearbetas genom olika tidslager och kontrasterande termer som ljust/mörkt, lätt/tungt. Återkommande melodiceller förminskas och förstoras vilka tillsammans bildar ett slags mönsterväv där ständigt nya aspekter håller spänningen uppe i nästan viktlösa tillstånd. Musiken är ofta relaterad till en förnimbar, ibland dold, töjbar puls. Denna realiseras genom en föränderlig metrik mellan (överlappande) till- och avtagande pulslängder.

Madeleine Isaksson komponerar för varierande besättningar, instrumentala som vokala, samt för orkester. Hennes verk har beställts och framförts av ensembler som KammarensembleN, Gageego!, ensemble recherche, Ma, l’Itinéraire, 2e2m, Arditti-kvartetten, London Sinfonietta, Aventa, Nordic Voices, Exaudi, duo Gelland, ZPR String Trio, Stockholms Filharmoniska Orkester och Gävle symfoniorkester… och bl.a presenterats flertalet gånger vid ISCM-festivaler, senast 2017 i Vancouver med septetten Isär, och på Nordic Music Days, som i London 2017 med vokalverken Ciels samt Várije.

Under 2016-2017 var hon Composer in Residence hos Gävle Symfoniorkester med två nya verk: Bridges (2016) för brass och slagverk och orkesterverket Ljusrymd (2017).

2019 valdes hon in som utländsk ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin.
Samma år tilldelas hon av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) Rosenbergpriset 2018 med motiveringen:
"Madeleine Isakssons musik präglas av omsorgsfullt arbete med och intresse för de akustiska instrumentens unika klangvärldar. Hon får priset för en mångårig mångsidig och originell produktion präglad av kompromisslöshet och hög konstnärlig integritet."

2005 utkom hennes porträttskiva Failles på Phono Suecia, och andra CD:s med hennes musik har getts ut genom åren. Hon belönades med Järnåkerstipendiet 2012 för soloverket Les sept vallées, blockflöjt.

"Det är något som pågår, något som har lagrats och som tar sig uttryck i en musikalisk form. Citatet är träffande och gäller inte enbart de enskilda verken utan hela Madeleine Isakssons inställning till skapande som ett organiskt framväxande utifrån rum och förflyttningar."(ur Stämmor flätar sig samman ... © Andreas Engström).

Se mer Aktuellt