ensemble

(2021) - flöjt (bas, alt), klarinett (Bb, bas), slagverk, piano, violin, viola, cello
(2018) - piano (improviserande pianist) och 7 instrument
(2012) - flöjt (bas, alto, piccolo), klarinett (bas, Bb), slagverk, piano, violin, viola, cello
(2012) - brass kvintett
(2009) - basflöjt/altflöjt, engelskt horn/oboe, alt-saxofon (eller A-klarinett), slagverk, piano, violin, cello
(1998/2001) - flöjt, slagverk, violin, viola, cello, kontrabas
(1993) - flöjt, oboe, saxofon (klarinett), horn, fagott, violin, viola, cello, kontrabas
(1992) - för 16 musiker
(1991) - altflöjt, basklarinett, viola, cello, kontrabas, slagverk
(1986) - sopran, mezzo-sopran, accordeon, 5 slagverkare