pedagogik

(2018) - kontrabas-ensemble
(2013) - barnkör (med två sopransolister) samt jojkbarnkör 
(1984) - piano