Bridges

foto: himmel och moln som reflekteras i mörkt vatten
2016
brass och slagverk: 4/2/3/1/timp. + slagv.
durata
11'

Bridges beställning av av Gävle Symfoniorkester
uruppförande: 25 nov 2016, Gävle Konserthus dirigent: Jaime Martin
förläggare: Svensk Musik

Intervju i Tonsättaren av Anna Hedelius i samband med uruppförandet:

Bridges är ett verk skrivet för brass och slagverk. Hur fick du idén till verket?
– Besättningen brass och slagverk var ett överraskande önskemål från orkestern och det lät spännande, ovanligt och utmanande för mig. Jag fick senare veta att stycket skulle ligga först i programmet, ett öppningsverk alltså, vilket kan ha påverkat styckets karaktär.

Hur skulle du beskriva verket?
– Till verkets form hade jag ett liggande timglas i tankarna. Jag visste också att en slags koral kunde bli aktuell i dess trängre passage. Musiken börjar med ett inledande brus som snart bildar melodiceller och linjer i olika längder och sedan öppnar sig till ett alltmer drivande flätverk med både höjd och djupa fall, där alla musiker är aktivt engagerade. Detta smalnar och skalas av mot passagen, det gungar och glisserar allt tunnare och djupare innan det öppnar upp på nytt, men annorlunda, mot slutet. I styckets centrum flyter en koral förbi. Titeln är ett förstås ett önskemål, en uppmaning: att slå broar över farliga gränsvatten, mellan olika kulturer, vilket dessvärre ligger hur långt som helst ifrån dagens realitet vid Europas gränser och innandömen.

 

bridges.pdf (855.49 KB)
Genre