Span

abstract photo
2021
orgel solo
durata
12'

Beställt av Göteborgssymfonikerna till invigningen av Konserthus-salens nya orgel (Rieger) i samarbete med Göteborgs internationella orgelfestival.
Uruppförande den 17:e oktober 2021 av Karin Nelson.

 

Orgelsolot Span (eng.) rör sig mellan det skyhöga och underjordiskt djupa. Musiken hänger och spänner däröver likt ett segel som sökande fångas upp av motstridiga rörelser. Den faller, landar ibland i stiltje, samlas till ivrig aktivitet, förs ibland till vilande våglängder, expanderar mot full vidd… alltjämt i sin obevekliga strävan uppåt, från och till det ogripbara - fästet.
Span är tillägnat organisten Karin Nelson.

Span_1.pdf (448.61 KB)
Genre