Îlots

Madeleine tackar för publiken vid uruppförandet i Konserthuset
placements of instrument groups of different sizes
2005 - 2007
stor orkester (+ saxofon, ackordeon)
durata
durata: 20'

orkester: 
3.2.2.2.3.2.2.1/timp.+ 4 slag./hrp./ack./sax/stråkar: 25.11.8.6

beställning: Föreningen Svenska Tonsättare
uruppförande: 21 feb 2008, Stockholm New Music Festival 2008
Stockholms Filharmoniska Orkester, dirigent: Christian Eggen
förläggare: Svensk Musik

Titeln på Madeleine Isakssons nya orkesterstycke Îlots, vilket betyder kobbar eller små öar, har att göra med hur symfoniorkestern är omplacerad i rummet. I stället för den traditionella uppställningen har hon delat upp orkestern i olika både större och mindre grupper, bland annat för att kunna arbeta mer kammarmusikaliskt, men hon vill också bryta med symfoniorkesterns hierarkiska uppbyggnad. För lyssnaren är musiken visserligen något som fortfarande klingar "inom ramen", som en frontalbild, men mycket av det som äger rum handlar om en frigörelse från etablerade mönster. Två av musikergrupperna är till exempel placerade uppe på läktaren.
Någon naturromantisk musik rör det sig inte om, men de olika öarna bildar ett slags skärgårdslandskap. Kobbarnas förbindelser finns i den jordskorpa som döljer sig under ytan. Det pågår en dialog mellan de olika grupperna, men också en kamp med starka energifält. De två stråksektionerna, som placerats längt fram i spegelformationer, spelar sönderhackande rytmer av nedåtgående karaktär, medan exempelvis läktargruppernas insatser har en lättare och mer uppåtgående framtoning. De olika rytmerna bildera ett slags pulsaggregat som dominerar i styckets första hälft.
I mitten av verket finns en vertikal klyvningssituation inskriven. Med början i slagverket uppstår en lösgörande rörelse som mynnar ut i en klyvning av hela registret. Det resulterar i att det ångar upp små melodifragment, samtidigt som sologrupperna blir mer framträdande och efterhand får musiken en mer uttunnad och lyrisk karaktär. Det hela skulle kunna liknas vid ett laboratorium, med kemiska reaktioner och molekylära föreningar när materialen hettats upp. Men musiken är inte metaforisk, inte det allra minsta. Det handlar om materialet i sig, om en förvandling inifrån, om en interaktion där själva deltagandet påverkar strukturerna och perspektiven.
En av inspirationskällorna är ett tidigt citat av Karl Marx och Friedrich Engels, hämtat från Den tyska ideologin, som berättar om ett alternativt sätt att organisera samhället: "Helt i motsats till den tyska filosofin som från himlen stiger ner på jorden, skall vi här stiga från jorden till himlen /.../ Vi utgår från de verkligen verksamma människorna..."

© Magnus Haglund (ur Stockholm New Music's festivalprogram, 2008)

ilots-ex.pdf (2.37 MB)
Genre