Hemligheten

ensemble Lipparella vid konserten i Reaktorhallen: en mörkt, hög och vid.
2013
counter-tenor (eller kontralto), blockflöjt, barock-fiol, gamba, teorb
durata
19-20'

beställning av ensemble Lipparella genom stöd från Konstnärsnämnden
uruppförande: 21/22 aug. 2014 på Tekniska Högskolan, Stockholm
förläggare: Svensk Musik

Dikter av Tomas Tranströmer ur Den stora gåtan © Bonniers 2004

Verkkommentar

Tomas Tranströmer’s diktsamling Den stora gåtan (2004) fanns sedan en längre tid inom mig. Jag hade läst därur för min gamle far, (som snart skulle gå bort i Alzheimer-sjukdomen). Valet av Tranströmer’s haikudikter till en komposition för ensemble Lipparella kändes förberett: jag upplevde att just dessa haikudikter öppnar upp till musikaliska rum och stämningar, skiftningar mellan livets mörker och ljus, som denna barock-ensemble's särskilda artikulations- och klangmöjligheter gav mig tillfälle att försöka realisera. Jag bar också på en stark längtan att få komponera på modersmålet svenska.

I verket Hemligheten har tio ur samlingens fyrtiofem haiku kronologiskt valts ut och komponerats in i fem huvuddelar, med två korta, närmast instrumentala passager mellan de första och sista delarna. Det kan finnas upp till två haiku i en och samma del. Instrumentala och vokala delar går ständigt in och ut ur varandra genom hela stycket. Hemlighetens instrumentala början och slut - ja, kanske rentav verket i sin helhet - har inspirerats av två andra Tranströmer-strofer ur Korta dikter (2002),

i verkets början, ur Örnklippan:

I markens djup
glider min själ
tyst som en komet

och dess slut, ur Snö faller:

En bro bygger sig
långsamt
rakt ut i rymden.

Madeleine Isaksson

Genre