Kort biografi

Madeleine Isaksson, född 1956, studerade piano och komposition vid Musikhögskolan i Stockholm.
Med två diplom, som pianolärare och i komposition, reste hon utomlands för fortsatta kompositionsstudier, via ett år i Amsterdam, till Paris där hon alltsedan bor och verkar som tonsättare.

Möten med tonsättare, deras olika traditioner och estetiska kännetecken - Brian Ferneyhough, Louis Andriessen, Iannis Xenakis, Morton Feldman och Emmanuel Nunes...  - har alla bidragit till Isakssons utveckling som tonsättare, liksom upplevelsen av Giacinto Scelsi’s och Helmut Lachenmann’s musik.

Hennes musik är hög-koncentrerad, kännetecknad av stor detaljrikedom och variation i utformandet av fraser och klanger, välintegrerade processer som hålls ihop av en nästan fysisk rörelse i föränderlig metrik. Utgångsramarna kan beskrivas som rum där materialet bearbetas genom olika tidslager och kontrasterande termer. Återkommande melodiceller förminskas och förstoras till ett slags väv där ständigt nya aspekter håller spänningen uppe i nästan viktlösa tillstånd.

Madeleine Isaksson komponerar för varierande besättningar, instrumentala som vokala, samt för orkester.

Hon belönades 2012 med Saltö-stiftelsens kammarmusikpris för soloverket Les sept vallées, blockflöjt.
2019 valdes hon in som ledamot i Musikaliska Akademin, och tilldelades samma år Rosenbergpriset av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) med motiveringen:

"Madeleine Isakssons musik präglas av omsorgsfullt arbete med och intresse för de akustiska instrumentens unika klangvärldar. Hon får priset för en mångårig mångsidig och originell produktion präglad av kompromisslöshet och hög konstnärlig integritet."

Åren 2021/22 uruppfördes flera beställningar: tre solon, Écrits sur l'eau för piano, Tjälen går ur jorden för fiol, Span för orgel, ensembleverken Capsuled Time och Infiltrations, orkestersatsen Tornio (Flows) och Graphe för slagverkskvintett.

Madeleine Isaksson's musik beställs och framförs regelbundet av internationellt renommerade musiker, ensembler och orkestrar på konserter och festivaler i Europa, Amerika och Asien.

https://www.madeleineisaksson.com